Verksamhetsberättelse för 2019 och verksamhetsplan för 2020

26 juni 2020

Här finns verksamhetsberättelsen för 2019 att ladda ner som PDF-fil. Dokumentet innehåller också antagen verksamhetsplan för 2020. Synpunkter kan lämnas till styrelsen@norrlitt.se.
Årsmöteshandlingar 2019 (inskannade)