Naturastipendier

Naturastipendium innebär att du får gratis boende på en av våra stipendiegårdar. Resa till och från gården betalar stipendiaten själv. Det gäller även för mat och andra personliga omkostnader, om inte annat anges. Du som är medlem i Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr kan lämna in en ansökan. Vi prioriterar medlemmar som inte tidigare fått naturastipendium. Dessutom arbetar vi för en jämn kön- och åldersfördelning. Stipendiet gäller endast för en person. De medlemmar som erhåller naturastipendium presenteras med namn i Medlemsinformationen i tidskriften Provins.

 

Så här gör du

Vi har ingen särskild ansökningsblankett. Vi har heller inga krav på att veta vad du har för avsikt att göra under din eventuella stipendievistelse. Skriv istället ett e-postmeddelande till patrik.torneus@forfattarcentrum.se, där du anger vilken gård du i första, andra och tredje hand är intresserad av att få komma till. Berätta också om du tidigare fått naturastipendiet, vilket år det var och på vilken/vilka gårdar du då har varit.
 
I år är antalet gårdar något färre än tidigare år, dels på grund av pandemin, dels till följd av andra omständigheter. Styrelsen hoppas att det är tillfälligt och arbetar för att knyta kontakt med fler potentiella stipendiegårdar.
 
OBS! Ansökningstiden gäller endast under januari månad. Ansökningar som från personer som inte blivit medlemmar före ansökningsmånadens sista dag kommer inte att behandlas. Ansökan om medlemskap har en expedieringstid på omkring 10 dagar.
 
Om du saknar e-post skickar du ansökan till:
Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr
Kungsgatan 48, 903 26 Umeå
 
Har du frågor når du Patrik Tornéus på 070-511 88 82, vardagar 08.00-12.00.

Stipendiegårdarna

VINDELNS FOLKHÖGSKOLA, Vindeln
Tidsperiod: Höstterminen börjar i månadsskiftet augusti/september på folkhögskolan. Från den tiden går bra.
Övrigt: Vill använda författaren i deras verksamhet. Föreläsningar i Vindeln eller Umeå.
Kontakt: Folkhögskolevägen 14, 922 32 Vindeln, 072-225 78 71, 0933-136 00
Postadress: Vindelns Folkhögskola, Box 39, 922 21 Vindeln
Ansvarig: sara.holmstrom@fhsk.nu
 
JORMLIENS FJÄLLGÅRD, Gäddede
Tidsperiod: Mellan 24 juni till 22 september
Övrigt: Pensionatstandard med dusch och toalett i korridoren. Frukost och middag ingår. Stipendiaten får gärna göra något för de gäster som finns på gården, exempelvis uppläsning.
Kontakt: Bodil & Kenneth Westberg, Jormlien 320, 830 90 Gäddede, 0672-201 90 (201 65), fjallgarden@telia.com, www.jormlien.com
 
MEDLEFORS FOLKHÖGSKOLA, Skellefteå
Tidsperiod: Stipendiet omfattar en veckas vistelse med mat och boende i hotellrum. Ej under sommarmånaderna. Datum enligt överenskommelse och i mån av plats. Önskvärt att stipendiaten gör något slags besök för eleverna på skolan.
Kontakt: Johanna Liljedahl, Medleforsvägen 2, 931 45 Skellefteå, johanna.liljedahl@medlefors.se, 0910-575 00, 0910-575 14
 
HÖGBONDENS FYR, Nordingrå
Tidsperiod: Tar emot stipendiat under september månad för 5 dagar gratis boende söndag till fredag.
Kontakt: info@hogbondenfyr.se, 073-096 29 31, www.hogbondenfyr.se
 
TUGGENGÅRDEN, Tuggensele, Lycksele
Tidsperiod: Stipendiat som utses, har möjlighet att välja sin veckovistelse under hela året, med undantag av sommartid då gården är öppen med guide, vanligtvis fr.o.m. veckan efter midsommar och t.o.m. tredje veckan i augusti, samt också med undantag av arrangemang och verksamhet som kan förekomma i gården.
Kontakt: Karin Söderlund, 0730-344 354, karin.m.soderlund@gmail.com
 
HOLA FOLKHÖGSKOLA, Prästmon
Tidsperiod: vecka 39.
Övrigt: Boende, mat och dryck ingår. Föreläsning/workshop eller liknande önskas i gengäld, för skrivkurserna på skolan samt gärna en för externa gäster på skolan (After work, fredag 13.00).
 
Fler stipendiegårdar kan tillkomma.