Dags för årets upplaga av Norrländsk text!

19 juni 2019

Norrländsk text är en skrivartävling för sällskaps- eller författarmedlemmar i Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr. Endast ett bidrag per medlem får insändas. Texten får inte ha publicerats tidigare och skall vara skriven på svenska. Därtill skall texten eller författaren ha en relevant koppling till Norrland.

Juryn, som väljs på nytt varje år, består av två personer från styrelsen och en person från Provins redaktion. Temat är detsamma som sista numret av Provins för året. Val av genre görs av styrelsen. FC:s personal har administrativt ansvar för att se till att juryn får bidragen skickade till sig anonymiserade. Det vinnande bidraget publiceras i årets sista nummer av Provins och författaren belönas därtill med 5 000 kronor.

Om du inte redan är medlem går det bra att bli det i samband med att du skickar in ditt bidrag.

Välkommen med ditt bidrag!

Årets tema är STREJK. Årets genre är MANIFEST*
(omfattning minst 3 500 – max 4 500 tecken inklusive blanksteg, fördelade på maximalt 2 a4-sidor i storlek tolv).

Sista datum för inlämning är den 30 september 2019.

Tävlingsbidraget skall skickas in per mejl till patrik.torneus@forfattarcentrum.se

 

*Ett manifest är en skrift som pekar ut riktningen för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse, i vid bemärkelse.