Tidskriften Provins

Provins – norrländsk litterär tidskrift grundades 1953 och ges sedan 1982 ut med fyra nummer per år. Tidskriften ges ut av Norrländska litteratursällskapet och vill tjäna som plattform för ett samtal om litteratur och kultur som täcker in hela landet. Sedan 2011 produceras och trycks den i Umeå. Provins ges ut med stöd från Kulturrådet.

 

Läs mer på Provins hemsida

 

REDAKTÖR
Carl Åkerlund

 

BILDREDAKTÖR
Mia Rogersdotter Gran

 

REDAKTIONSRÅD
Johan Sandberg McGuinne, David Väyrynen, Patricia Fjellgren, Malin Nord, Clara Bodén, Helena Wikström, Anna Tagaro Andersson

 

ANSVARIG UTGIVARE
Elin Grelsson

 

SÄTTNING
Pernilla Forsberg