Tidskriften Provins

Provins – norrländsk litterär tidskrift grundades 1953 och ges sedan 1982 ut med fyra nummer per år. Tidskriften ges ut av Norrländska litteratursällskapet och vill tjäna som plattform för ett samtal om litteratur och kultur som täcker in hela landet. Sedan 2011 produceras och trycks den i Umeå. Provins ges ut med stöd från Kulturrådet.

 

Läs mer på Provins hemsida

 

REDAKTÖR
Elin Persson

 

BILDREDAKTÖR
Sofia Runarsdotter

SÄTTNING OCH FORM
Maria Persson

REDAKTIONSRÅD

                                    Joanna Wåhlin, Mattias Timander, Axel Östman, Pia Raattamaa Visén, Malin Lantto

 

ANSVARIG UTGIVARE
Elin Grelsson