Kontakt

STYRELSEN styrelsen@norrlitt.se
Josefin Şîlan Karlsson, ordförande
Maria Broberg, vice ordförande
Staffan Alfredsson, kassör
Hanna Aspegren, sekreterare
Ida Brytnér, ledamot
David Väyrynen, ledamot
Meri Alarcon, ledamot
Mattias Timander, suppleant
Therese Henriksson, suppleant
FÖRFATTARCENTRUM NORR
Patrik Tornéus, författarförmedlare/projektledare patrik.torneus@forfattarcentrum.se
PROVINS
Elin Persson, redaktör elin.persson@tidskriftenprovins.se
Sofia Runarsdotter sofia.runarsdotter@gmail.com