Kontakt

STYRELSEN styrelsen@norrlitt.se
David Väyrynen, ordförande
Maria Öman, vice ordförande
Hanna Landström, kassör kassor@norrlitt.se
Helena Fagertun, sekreterare
Theres Brännmark, ledamot
Lena Eskilsson, ledamot
Lis-Mari Hjortfors, ledamot
Sara Meidell, suppleant
Nils-Henrik Sikku, suppleant
FÖRFATTARCENTRUM NORR
Patrik Tornéus, författarförmedlare/projektledare patrik.torneus@forfattarcentrum.se
PROVINS
Helena Fagertun, redaktör helena.fagertun@tidskriftenprovins.se
Pernilla Berglund, redaktör pernilla.berglund@tidskriftenprovins.se
Fanny Carinasdotter, bildredaktör fanny.carinasdotter@tidskriftenprovins.se