Kontakt

STYRELSEN styrelsen@norrlitt.se
David Väyrynen, ordförande
Daniel Åberg, vice ordförande
Monika Nygren Sténs, kassör kassor@norrlitt.se
Fanny Lindgren, sekreterare
Theres Brännmark, ledamot
Elin Grelsson Almestad, ledamot
Lis-Mari Hjortfors, ledamot
Catharina Andersson, suppleant
Lena Eskilsson, suppleant
FÖRFATTARCENTRUM NORR
Patrik Tornéus, författarförmedlare/projektledare patrik.torneus@forfattarcentrum.se
PROVINS
Pernilla Berglund, redaktör pernilla.berglund@tidskriftenprovins.se
Carl Åkerlund, redaktör carl.akerlund@tidskriftenprovins.se
Mia Rogersdotter Olofsson, bildredaktör mia.rogersdotter.olofsson@tidskriftenprovins.se