Kontakt

STYRELSEN styrelsen@norrlitt.se
Elin Grelsson, ordförande
Felicia Welander, vice ordförande
Staffan Alfredsson, kassör
Ida Brytnér, sekreterare
Daniel Åberg, ledamot
David Väyrynen, ledamot
Maria Broberg, ledamot
Meri Alarcon, suppleant
Therese Henriksson, suppleant
FÖRFATTARCENTRUM NORR
Patrik Tornéus, författarförmedlare/projektledare patrik.torneus@forfattarcentrum.se
PROVINS
Elin Persson, redaktör elin.persson@tidskriftenprovins.se
Sofia Runarsdotter sofia.runarsdotter@gmail.com