Kontakt

STYRELSEN styrelsen@norrlitt.se
Elin Grelsson, ordförande
Daniel Åberg, vice ordförande
Staffan Alfredsson, kassör
Ida Brytnér, sekreterare
Anna Sundström Lindmark, ledamot
David Väyrynen, ledamot
Maria Broberg, ledamot
Lis-Mari Hjortfors, suppleant
Sanna Isabel Ulfsparre, suppleant
FÖRFATTARCENTRUM NORR
Patrik Tornéus, författarförmedlare/projektledare patrik.torneus@forfattarcentrum.se
PROVINS
Elin Persson, redaktör elin.persson@tidskriftenprovins.se
Sofia Runarsdotter sofia.runarsdotter@gmail.com