Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR NORRLÄNDSKA LITTERATURSÄLLSKAPET

Introduktion

Norrländska litteratursällskapet (vi) är mån om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter i kontakten med oss.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter när du ansöker om medlemskap i Norrländska litteratursällskapet. Vidare anger policyn hur vi behandlar dina personuppgifter under tiden som du är medlem och efteråt, om du vill avsluta medlemskapet. (För integritetspolicy gällande medlemskap i Författarcentrum Norr, se Författarcentrums hemsida.)

Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

 
1. Hur Norrländska litteratursällskapet behandlar dina personuppgifter Norrländska litteratursällskapet lagrar och hanterar personuppgifter i medlemsregister för att den som är medlem ska kunna få tidskriften Provins, information om verksamheten och faktura på medlemsavgiften. De uppgifter som lagras i föreningens medlemsregister är namn, adress, födelseår, telefonnummer och e-postadress. Medlemsregistret hanteras av vår personal och delar av det även av tjänsteföretag som anlitas för registerhantering samt utskick av nyhetsbrev och/eller andra utskick och prenumerationer. Uppgifterna lämnas inte vidare till andra än de leverantörer som vi anlitar för ekonomi-, it- och distributionstjänster samt till föreningens valberedning inför årsstämma.

När medlemskap i Norrländska litteratursällskapet är avslutat kan den före detta medlemmen när som helst begära att alla personuppgifter tas bort från medlemsregistret. I de fall medlemskapet avslutas genom utebliven medlemsavgift tas personuppgifterna bort när relevant antal påminnelser sänts ut. I enlighet med bokföringslagen måste vi dock behålla de uppgifter som finns i bokföringssystemet i sju år.

 
2. Externa kontakter och utskick Norrländska litteratursällskapets inbjudningar, nyhetsbrev och marknadsföring av vår verksamhet som t ex konferenser och arrangemang sker via kontaktlistor med namn och e-postadresser till yrkesverksamma målgrupper i branschen, massmedia, makthavare och personer som valt att prenumerera på våra utskick. Mottagaren kan avanmäla sig i de digitala utskicken eller genom att kontakta oss och bli borttagen från listan.

 
3. Hemsida och sociala medier Vad gäller marknadsföring och presentation av vår verksamhet på hemsida och i sociala medier följer vi lagen men hänvisar även till de undantag i den nya dataskyddslagen som gäller vid ”behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande.”

 
4. Dina rättigheter Som medlem i Norrländska litteratursällskapet har du alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dina uppgifter.

 
4.1 Rätt till rättelse Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 
4.2 Rätt till radering Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Vi kan dock behöva spara dem i arkiveringssyfte. Vissa uppgifter i bokningssystemet måste vi enligt bokföringslagen behålla i sju år.

 
4.3 Rätt till begränsning Du har möjlighet att avanmäla att dina personuppgifter behandlas för nyhetsbrev.

 
5. Klagomål till tillsynsmyndighet Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

 
6. Personuppgiftsansvarigs kontaktuppgifter Frågor om hantering av personuppgifter ställs till ordförande, tillika personuppgiftsansvarig för föreningen.

För information om namn och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig är du välkommen att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna här nedan eller se på vår hemsida under rubriken ”Kontakt”.

Norrländska litteratursällskapet
Kungsgatan 48
903 26 Umeå
http://www.norrlitt.se

Personal: Patrik Tornéus Epost: patrik.torneus@forfattarcentrum.se
Telefon: 070-511 88 82

 
7. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn Integritetspolicyn fastställdes av styrelsen för Norrländska litteratursällskapet
den 2018-06-28.

Vid uppdateringar av ändamålen för personuppgiftsbehandling kommer vi att informera om det via epost.