Nyheter gällande medlemskap och prenumeration på Provins

2 maj 2024

Vi har, som några av er kanske redan har uppmärksammat, nyligen lanserat en digital utgåva av  Provins. På årsmötet i Umeå den 14 mars fattades också beslut om ändrade avgifter gällande medlemskap och Provins-prenumeration. Nedan följer mer information om förändringarna som träder i kraft från 1 maj 2024:

 

Vad är nytt?

ÅRSAVGIFT: Årsavgiften för medlemskap hos Norrländska litteratursällskapet kvarstår på 350 kr/år, men från och med förnyelse/nytecknande efter 1 maj ingår inte längre tryckt upplaga av Provins utan enbart en digital prenumeration.

 

DIGITAL UPPLAGA AV PROVINS: Digitala Provins finns tillgänglig på: https://etidning.tidskriftenprovins.se/. Förutom aktuellt nummer har du också tillgång till ett arkiv med alla tidigare nummer från 2017 och framåt. Vi arbetar även för att på sikt utöka det digitala arkivet med tidigare utgåvor. Information om hur du startar ett digitalt konto hittar du längre ner i mailet. 

 

TRYCKT UPPLAGA AV PROVINS: För dig som önskar en tryckt upplaga av tidskriften tillkommer en avgift om 100 kr/år, d.v.s. totalt 450 kr/år för medlemskap och både tryckt och digital Provins.

 

AUTOMATISK FÖRNYELSE MED KORT: Från och med 1 maj kan du välja att registrera ett betalkort för löpande dragning av årsavgiften för prenumeration och medlemskap. På så sätt slipper du bekymra dig om inbetalningsavier för förnyelse, och kan lugnt låta prenumerationen och medlemskapet löpa på tills du själv väljer att avsluta. Att övergå till automatisk förnyelse gör du bäst i samband med att det är dags att förnyelse. Mer info om detta kommer att stå på det inbetalningskort du får hem i brevlådan. 

 

Beslut om ovanstående ändringar togs under årsmötet. För att ta del av protokollet, maila styrelsen@norrlitt.se


Varför görs dessa förändringar?

Prishöjningen är ett resultat av ökade kostnader och minskade anslag. För att följa med i utvecklingen behöver vi även öka vår närvaro i cyberrymden, vilket också innebär miljömässiga vinster. Vi ser att en del av er kommer att bli glada över att Provins finns digitalt, medan andra uppskattar en tryckt utgåva. 

 

Vad behöver jag göra?

För närvarande behöver du inte göra någonting. När det är dags att förnya ditt medlemskap får du ta ställning till om du vill få tillgång till både tryckt och digital utgåva av Provins eller enbart digital, samt om du vill registrera ett kort för löpande förnyelse en gång per år.  

Om du inte redan har loggat in på din digitala prenumeration uppmuntrar vi dig att göra det! Där har du tillgång till vårt digitala arkiv med utgåvor sedan 2017. 

 

Hur skapar jag ett digitalt konto?

Gå in på denna länk

Klicka på “logga in”

Klicka på “Skapa ett konto”

Följ instruktionerna 

 

OBS! För att få tillgång till digitala Provins behöver du skapa ditt konto med samma e-postadress som finns registrerad på ditt medlemskap/din prenumeration. Har du problem med inloggningen kan det bero på att vi inte har rätt e-postadress till dig. Kontakta i så fall Nätverkstan på provins@natverkstan.se.

 

 

För frågor, kontakta oss på:

patrik.torneus@norrlitt.se / styrelsen@norrlitt.se

elin.persson@tidskriftenprovins.se