Årets upplaga av Norrländsk text är igång!

10 augusti 2022

Norrländsk text är en skrivartävling för sällskaps- eller författarmedlemmar i Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr. Endast ett bidrag per medlem får insändas. Texten får inte ha publicerats tidigare och ska vara skriven på svenska. Därtill ska texten eller författaren ha en relevant koppling till Norrland.

Juryn består av Provins redaktör och två personer från styrelsen, vilka väljs på nytt varje år. Provins redaktion väljer temat, styrelsen väljer genre. Författarcentrum Norrs personal har administrativt ansvar för att anonymisera bidragen innan juryn läser dem. Det vinnande bidraget publiceras i årets sista nummer av Provins. Författaren belönas dessutom med 5 000 kronor. 

Om du inte redan är medlem går det bra att bli det i samband med att du skickar in ditt bidrag.

Välkommen med din text!


Årets tema är spekulation

Årets genre är dramatik*

Omfattning: maximalt 5 A4-sidor (Typsnitt Garamond 12 punkter, 1,5 i radavstånd)

Sista datum för inlämning är den 30 september 2022

Tävlingsbidraget skickas in per mejl till patrik.torneus@forfattarcentrum.se

 

* Dramatik definieras i detta sammanhang som skönlitterär text skriven i dialogform, tillsammans med eventuella scenanvisningar, avsedd att kunna framföras på scen av skådespelare.