Provins 1/2019

5 mars 2019

Provins nummer 1/2019 har tema Barndomsland och här står barn och unga i centrum. Numret rymmer barn- och bilderboksförfattare som Lena Sjöberg, Viveka Sjögren och Anna-Clara Tidholm, YA-författaren Mats Söderlund, som skrivit en Ättlingarna-novell exklusivt för tidskriften, och Shaun Tan, som introduceras med en nyöversatt novell av Ulla Roseen, samt nyskriven poesi och prosa av Mirja Unge, Tove Mörkberg, Viktor Johansson, m.fl.
Kopplingen mellan barndom, plats och äldre generationers muntliga berättande framträder i flera essäer. Patricia Fjellgren skriver om betydelsen av högläsning på för barn på samiska och filmskaparen Oskar Njajta Östergren resonerar kring vad det innebär för barn att få ta del av kulturella uttryck där deras egen värld får vara norm.
Under vinjetten Omläsningen skriver Laura Fitinhoff-kännaren Hervor Sjödin om Barnen ifrån Frostmofjället, och finner paralleller till Sveriges bemötande av ensamkommande barn. På samma tema skriver Ömheten-regissören Sofia Norlin, vars mor som barn kom från krigets Finland till Sverige, om mötet med några afghanska ungdomar hon arbetar med i Paris.
Ett nummer som sätter barn och unga i centrum skulle vara ofullständigt utan att unga skribenter fick tolka existensen ur sitt perspektiv. Provins presenterar även två unga debuterande poeter: Alva Fureman och Maisam Nazari.

Läs ledare och fullständig innehållsförteckning på Provins hemsida.