Provins på Bokmässan

30 december 2015

Under årets Bokmässa i Göteborg 24–27 september delade Provins monter med förlaget Teg Publishing. Med oss hade vi det nytryckta numret, nr 3/2015 samt ett särskilt mässerbjudande. Redaktörerna Pernilla Berglund och Helena Fagertun presenterade under fredagen tidskriften på Litteraturscenen genom att framföra en collagetext baserad på textutdrag ur årets tre utgivna nummer. Efter läsningen följde det mingel som redaktionen bjudit in alla prenumeranter, läsare och andra intresserade till i montern. Det blev en välbesökt och trevlig tillställning, där tidskriftens medarbetare och läsare fick mötas och nya kontakter uppstod.

Samarbetet mellan Provins och Teg Publishing upplevdes som mycket givande för båda parter och förhoppningsvis kan det bli ett liknande samarbete nästa år.