Mellanrum och samtal på Bok & Bild i Luleå

30 december 2015

Bok & Bild i Luleå anordnas vartannat år, i år den 23–24 oktober. Sällskapet och Provins fanns där under lördagen den 24 oktober, representerade av bildredaktör Fanny Carinasdotter, David Väyrynen och Maria Öman ur redaktionsrådet och styrelsen samt Anne-Christine Liinanki, också ur styrelsen.

Provins var på plats med ett bokbord och arrangerade dessutom ett seminarium på temat Mellanrum. Seminariet handlade om mellanrummets betydelse, demokratiska ytor och omgestaltning av staden, med David Väyrynen som samtalsledare. På scenen fanns konstnären Anja Örn, en av konstnärerna bakom Galleri Syster i Luleå, och Tomas Örn, arkitekt och doktorand. Anja och Tomas, eller Rat & Dragon som de också kallar sig, medverkade i Provins nr 2/2015.

Mellanrummens utforskare inledde med att berätta om konstprojektet. De har undersökt Kiruna och Östberga i Stockholm, utifrån perspektiven demokrati, tillväxt och formens betydelse. Anja och Tomas söker efter en oprogrammerad och formfri yta som skapar demokratiska mötesplatser.

Ett uttryck de ofta använder är att se med istället för på. Vart går stigarna? Åt vilket håll pekar balkongerna? Åt vilket håll vänder sig byggnaderna? Till sin hjälp fotodokumenterar de för att få en så sann bild som möjligt. Ibland dramatiseras bilden för att hitta den rätta känslan.

När det gäller Kiruna fann de, något överraskande, att mellanrummet finns mellan bergen och i naturen. Fjällen är det mentala mellanrummet. Trots att fjällvärden är en demokratisk plats är den inte fri från konfliker. Tillväxten, gruvan och fjällnäringen ligger också inom utsikten och in mot centrum. Men det nya Kirunas placering kommer att vända gruvan ryggen och tillväxten sker ut från centrum. Vad kommer det att få för betydelse?

Flera ur publiken ställde frågor och en del handlade om mellanrummets form och gräns – finns den? Det blev på så sätt en fin dialog med många engagerade lyssnare. Kanske fann vi ett mentalt mellanrum, trots att det var programmerat.