Iscensättningen av Norrland på Göteborgs litteraturhus

30 december 2015

Utifrån temat ”Iscensättningen av Norrland” i Provins nr 3/2015 samlade vi ett antal medverkande ur numret för ett samtal på Göteborgs litteraturhus, fredagen den 6 november. Provins redaktör Helena Fagertun var samtalsledare och förde tillsammans med skribenten Linnéa Sjödin, författaren Ola Nilsson och genusvetaren Linnea Isberg ett samtal om romantisering och klyschor, lojalitet och medvetenhet, ansvar och makt – allt relaterat till plats.

Linnéa Sjödin inledde med att läsa ett stycke ur sin text ”Lite som i Frozen”, som berörde frågor om vem som kan skildra en plats och om vissa berättelser om Norrland är mer giltiga än andra. Ola Nilsson tog upp att han som författare inte primärt tänker att han skriver ”om Norrland”, men att han förstår att hans romaner kan bli lästa så. Linnea Isberg talade om vikten av att det finns många berättelser, som får stå för sig själva och som kan bredda bilden av en plats.

Hur förhåller man sig i skrivandet till klichéer om norra Sverige? Linnéa Sjödin berättade om en text hon skrivit på kulturplattformen Kultwatch om sina minnen från uppväxten av att plocka hjortron med sin farmor. Hon hade läst författaren Jack Hildéns text ”Missanpassad i Missenträsk” i Aftonbladet och ville skildra något från sin vardag. För henne var minnet av hjortronplockningen ingen klichébild av Norrland, men hon förstod i efterhand att skildringen i andras ögon kunde framstå som romantiserande.

Helena Fagertun tog även upp att vi genom detta samtal kanske lika mycket bekräftar bilden av Norrland som ifrågasätter den. Samtalet väckte flera frågor hos publiken som mot slutet kom in med nya infallsvinklar på skildringar och iscensättningar av Norrland. Samtalet avrundades med en läsning av Ola Nilsson ur romanen Hundarna.

Därefter följde läsningar av Samuel Hognert och Helena Öström. Hognert läste ur sitt pågående romanprojekt Hämta henne hem och Öström läste sin dikt ”norra origo” ur Provins nr 2/2015. Arrangemanget var välbesökt och diskussionerna om iscensättandet av Norrland fortsatte mer informellt under hela kvällen.