Provins nr 4/2015

30 november 2015

I årets sista nummer av Provins får de mindre städerna och samhällena ta plats. Tidskriften undersöker vilka frågor som är specifika för småstäder och glesbygd, oavsett var dessa platser ligger.

Numret skickas ut till prenumeranter i veckan, men redan nu kan man läsa ledaren på tidskriftens hemsida.