Iscensättningen av Norrland på Göteborgs litteraturhus

30 oktober 2015

I sin text ”Lite som i Frozen”i Provins nr 3/2015 frågar sig Linnéa Sjödin: ”Är min bild av Norrland mer giltig än en infödd stockholmsjournalists? Ja, det är den tveklöst. Är min bild av Norrland lika giltig som en Norrlandsboende norrlännings? Nej, det skulle jag inte vilja påstå, och det är viktigt att tänka på det. Att förhålla sig ödmjukt till det. Samtidigt kan man fråga sig vad som händer om vi, vi utflyttade norrlänningar, inte skriver om Norrland.”

På Göteborgs Litteraturhus fredagen den 6 november samlar vi några av de författare och skribenter som har medverkat i de senaste numren av Provins för samtal och uppläsningar på temat Iscensättningen av Norrland. Samtalet rör sig kring frågor om romantisering och klyschor, lojalitet och medvetenhet, ansvar, makt och plats. Gemensamt för merparten av de medverkande är att de är norrlänningar som bor och verkar utanför Norrland.

Kvällen inleds med ett panelsamtal och avslutas med uppläsningar. Mer info finns på Provins hemsida eller Facebooksida.

Varmt välkomna!

 

Plats: Göteborgs litteraturhus, Lagerhuset, Heurlins plats 1, Göteborg

Datum och tid: 6/11 2016 kl. 19.00

 

Panelsamtal: Iscensättningen av Norrland
19.15–20.15
Deltagare: Linnea Isberg, Linnéa Sjödin, Ola Nilsson
Samtalsledare: Helena Fagertun, redaktör för Provins

 

Uppläsningar
20.30
Samuel Hognert
Helena Öström
Presentatör: Pernilla Berglund, redaktör för Provins