Iscensättningen av Norrland

15 oktober 2015

Genom blocket ”Iscensättningen av Norrland” undersöker det tredje numret av Provins varför författare från Norrland upplever det mer problematiskt att skildra sina hemorter än skribenter som besöker en plats under en kort period. ”I den stockholmska blicken måste jag och alla andra som faller utanför den iscensätta oss själva. Till slut vet jag inte var jag börjar och var berättelsen om mig själv tar vid”, skriver t.ex. författaren och journalisten Elin Grelsson Almestad. På Provins hemsida kan du läsa ledaren och också bli prenumerant på tidskriften.