Vad gör en författarförmedlare?

1 juli 2015

Ja, efter exakt tretton månader på posten borde jag kunna svara på frågan. Kan jag det? Jag gör ett försök.

Jag är alltså anställd på deltid av Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr som författarförmedlare och projektledare och tog över efter Theres K Agdler våren 2014. Liknande personer finns även i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vårt uppdrag är, vid en första anblick, tämligen enkelt. Dels ska vi underlätta för arrangörerna (vare sig de utgörs av föreningar, skolor, bibliotek, skrivarverkstäder, litteraturfestivaler, företag eller universitet) att boka författare, dels ska vi underlätta för våra medlemmar att få uppdrag runt om i landet.

Vårt uppdrag är också att se till att våra medlemmar får skäligt betalt och därför tillämpar vi Sveriges Författarförbunds rekommenderade arvoden. Allt som allt förmedlar vi tillsammans ungefär 2000 författarbesök årligen och allt administreras via vår gemensamma hemsida: www.forfattarcentrum.se

Detta betyder emellertid inte att vi i första hand är en juridisk instans som medlar i rättstvister, inte heller att vårt uppdrag är av ren PR- eller resebyråkaraktär.

I ärlighetens namn går stora delar av arbetet också ut på att svara på frågor och undersöka problem av mycket varierande karaktär. Exakt hur lång är en heldagsworkshop? Hur stor är sannolikheten att ett tåg blir försenat? Vad är en författare? Vad är egentligen moms? Vad är F-skatt? Vem saknar ett par borttappade vantar? Hur gör man för att logga in på hemsidan? Vad är laga skäl? Var är egentligen hemsidan och hur navigerar jag på den?

En del frågor kan man svara på. Andra frågor delegerar man till styrelse eller mer erfarna kollegor. En tredje typ av frågor är egentligen svårast att svara på – de som kräver sunt förnuft, kunskap om Foucault eller tålamod med SJ:s outgrundlighet.